فاتحان-عالی شهر ، شهر علویون


مقام معظم رهبری: بيداري اسلامي، يک مفهوم نامشخص، مبهم و قابل تأويل و تفسير نيست، يک واقعيت خارجي مشهود و محسوس است. گسترش موج بیداری اسلامی در دنیای امروز، حقیقتی است كه فردای نیكی را به امت اسلامی نوید می‌دهد.
بازدید:
تاريخ : 1395/01/30

داعش،چه ز"ماو کربلا "میدانی؟
ما را ز سر بریده می ترسانی؟
ما گر ز سر بریده می ترسیدیم
در مستی مرگمان نمی رقصیدیم
ما شیفته ی راه شهادت هستیم
سرباز و فدایی ولایت هستیم
صد بار اگر کشته به راهش گردیم
با جان دگر دوباره بر می گردیم
شاگرد کلاس اول عباسیم
پس روی حسین و زینبش حساسیم
تا باز بفهمی که چه بی پرواییم
با سر به سِتیزِ خنجرت می آییم
کودک نشوی،گول خودت را نخوری
باخنجر خود دست خودت را نَبُری
پا را ز گلیم خود فرا تر نَبَری
این لقمه بزرگ است،دهان را نَدَری
با پا به سر بخت سیاهت نزنی
با دست خودت گور خودت را نَکَنی
پایت به حریم کربلا وا بشود
صد کرببلای تازه برپا بشود ...
برا همه کپی کنین تا بفهمن ما کی هستیم.

بازدید:
تاريخ : 1395/01/29
بازدید:
تاريخ : 1395/01/29
بازدید:
تاريخ : 1395/01/29

  1  2  3   ...     47

دعای فرج
زیارت عاشورا
دعای عظم البلا . .